Anna-Lena Lundqvist

Anna-Lena Lundqvist

Sedan jag gick ut Fotoghögskolan 1994 har jag jobbat som fotograf. Min yrkesbana började på dagstidning och fack/förbundspress. På senare tid jobbar jag mer och mer direkt mot företag, byråer och institutioner. 

Mina vanligast uppdrag är porträtt och reportage, men även produktfotografering. 

Jag har min studio i Majorna. 

Vid sidan av uppdragsfotograferingen jobbar jag med egna projekt, som har resulterat i utställningar, i Sverige och utomlands.